Taisyklės

PSICHOLOGIJOS FESTIVALIO „ASMENINĖS IR KOLEKTYVINĖS PERGALĖS“ TAISYKLĖS

 1.      BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Taisyklių tikslas: apibrėžti psichologijos festivalio „Šeima ir mus supantis pasaulis“ toliau taisyklėse vadinamu Festivaliu dalyvių teises ir pareigas, užtikrinti sklandžią Festivalio eigą.

1.2. Festivalio pradžia: 2017 m. kovo 21 d. 18.00 – 19.15 val.

1.3. Festivalio pabaiga: 2017 m. kovo 26 d. 16.00 val.

1.4. Festivalio vieta: poilsio ir seminarų centras „Dubingiai“, Giraičių k. 8,  Molėtų raj. sav. Dubingių sen.

1.5. Kiekvienas Festivalio dalyvis įsipareigoja laikytis žemiau išvardintų taisyklių.

 1.      BENDROSIOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, yra atsakingas už savo sveikatą ir saugumą. Festivalio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus Festivalio dalyvis privalo nedelsiant pranešti apsaugai arba administracijai.

2.2. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, pats atsako už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.

2.3. Festivalio teritorijoje be organizatoriaus raštiško sutikimo draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arba) reklaminę veiklą.

2.4. Į Festivalio teritoriją draudžiama įsinešti:

 •     ginklus;
 •     bet kokius alkoholinių gėrimus;
 •     narkotines medžiagas ir su jomis susijusius prietaisus;
 •     pirotechnikas ir kitas degias bei sprogstamąsias medžiagas;
 •     nesuderintas su organizatoriumi reklamines priemones.
 •     profesionalias filmavimo ir fotografavimo priemones.

2.5. Festivalio dalyvis sutinka, kad organizatorius turi teisę viso Festivalio metu filmuoti ir fotografuoti visoje Festivalio teritorijoje. Filmuota ir fotografuota medžiaga vėliau gali būti naudojama Festivalio komunikacijoje. Žmonių atvaizdai, patekę į kadrą, taip pat gali būti naudojami Festivalio dokumentikoje, transliacijoje, reportaže, reklamoje ir kitoje komunikacinėje medžiagoje.

2.6. Festivalio metu maitinimas bus tiekiamas vegetariškos mitybos pagrindu. Taip pat dirbs vegetarinių užkandžių ir gėrimų baras, kuris neįeina į maitinimo kainą. Dalyviams turint specifinių pageidavimų, juos galima rašyti komentarų skiltyje pildant registracijos formą.

2.7. Visoje Festivalio teritorijoje dalyviai galės atsiskaityti tik grynaisiais pinigais. Artimiausias bankomatas yra už 35 km. nuo festivalio vietos.

2.8. Festivalio dalyviai turi saugoti Festivalio vietos turtą. Už turto sugadinimą ar sunaikinimą atsako jį sugadinęs ar sunaikinęs asmuo.

2.9. Jei Festivalio dalyviui nėra suėję 18 metų ir jis dalyvauja renginyje be vieno iš savo tėvų ar teisėtų globėjų, jis turi būti lydimas suaugusio asmens, kuris prisiima už jį visą atsakomybę. Prie įėjimo suaugęs asmuo, atsakantis už nepilnametį, privalo pasirašyti atsakomybės už lydimą nepilnametį deklaraciją. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti iki 3 nepilnamečių (jei tai ne šeimos nariai).

2.10.   Vaikų pramogų ir užsiėmimų zonoje vaikai nuo 3 m. iki 12 m. bus prižiūrimi pedagogų, kurie bus atsakingi už vaikų saugumą ir priežiūrą. Vaikų perdavimas pedagogams fiksuojamas pagal sąrašą. Už vaikus, neperduotus pedagogų priežiūrai, tėvai, globėjai ar už vaikus atsakantys asmenys atsakingi patys. Esant poreikiui dėl vaikų priežiūros iki 3 m., būtina pranešti organizatoriams registruojantis.

2.11.   Festivalio metu už papildomą kainą bus galimybė užsirašyti asmeninei konsultacijai pas atitinkamą lektorių, taip pat atlikti masažo procedūrą.

2.12.   Draudžiama savavališkai apgyvendinti kambaryje asmenį, kuris nėra apgyvendinimo registracijos sąraše. Pažeidus šią taisyklę, taikomas mokestis, adekvatus kambario, kuriame įvyko pažeidimas, mokesčiui viso festivalio metu.

 1.      REGISTRACIJA

3.1.Norint dalyvauti Festivalyje, internetinėje svetainėje www.praktinepsichologija.lt reikia užpildyti registracijos formą ir sumokėti dalyvio mokestį, kurį sudaro ne mažiau 50% užsakomos paslaugos vertės. Tik sumokėjus dalyvio mokestį  registracija yra tvirtinama.

3.2.Festivalio dieną registratūroje dalyviams pagal užsiregistravusiųjų sąrašą bus dalinamos Festivalio apyrankės.

3.3.Apyrankė galioja tik tol, kol ji yra uždėta ant dalyvio rankos riešo. Ji garantuoja įėjimą į Festivalį tik vienam asmeniui. Jei apyrankė yra sugadinama arba nuplėšiama, reikia nedelsiant kreiptis į informacijos centrą ir pakeisti sugadintą apyrankę nauja.

3.4.Užsiregistravusiems dalyviams, atšaukiant registraciją, yra grąžinama tik 50% nuo sumokėto dalyvio mokesčio, ir tik tuo atveju, jei apie registracijos atšaukimą yra pranešama iki Festivalio likus ne mažiau negu 30 d. Vėliau mokestis negrąžinamas, jis lieka organizatoriaus užsakytų paslaugų padengimui.

3.5.Vaikams iki 3 m. (imtinai) festivalis nemokamai, jeigu nereikalinga festivalio vaikų programa. Esant vaikų iki 3 m. (imtinai) programos poreikiui, taikomas 75 Eur. mokestis.

 1.      ATSAKOMYBĖ

4.1.Festivalio kontrolę vykdo organizatoriaus įgalioti asmenys, apsauga.

4.2.Nenugalima jėga. Organizatorius neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas.

4.3.Asmenys, pažeidę šias taisykles, privalo nedelsiant pasišalinti iš Festivalio teritorijos, jiems pinigai nėra grąžinami, o už padarytą žalą tokie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 1.      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1.Organizatorius turi teisę keisti paskelbtus pranešėjus, pramogas bei programą.

5.2.Jeigu dalis pranešėjų dėl nenumatytų aplinkybių neatvažiuoja į Festivalį, renginys vis tiek laikomas įvykusiu, registracijos negali būti atšaukiamos.

5.3.Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame Festivalio internetiniame puslapyje bei Festivalio teritorijoje esančiuose informacijos centruose.

5.4.Visos teisės į Festivalio pavadinimą bei logotipą priklauso išimtinai organizatoriui.