Sąvokos

  1. Organizatorius – VšĮ Atma LT
  2. Renginys – Seminaras-praktikumas „Vidinė jėga arba kaip atrasti savo potencialą visose gyvenimo sferose“ vyksiantis 2020 metų rugpjūčio 1-2 d. Palangos senojoje gimnazijoje, Jūratės 13, Palanga, Lietuva.
  3. Dalyvis – asmuo įsigijęs bilietą pagal nustatytas organizatoriaus taisykles ir todėl turintis teisę dalyvauti renginyje.
  4. Bilietas – dokumentas patvirtinantis teisę į dalyvavimą renginyje už kūrį užmokėtą pagal organizatoriaus nustatytas taisykles ir kainas
  5. Bilietų platinimo sistema – programinė sistema kuri sujungia klientą ir organizatorių, kad įsigyti bilietą ir atsiskaityti už jį.

Bendrosios nuostatos

Įsigydamas bilietą į Renginį asmuo atlieka sandorį tarp savęs ir Organizatoriaus, sutinka su Organizatoriaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis – tokiu būdu tampa Renginio Dalyviu. Organizatorius įsipareigoja – suorganizuoti Renginį Dalyviui (-iams).

Bilietų įsigijimo tvarka

Prieš įsigydamas bilietą Dalyvis privalo susipažinti ir sau įsivertinti visą informaciją apie renginį – ar jis iš tikrųjų nori ir turi galimybę dalyvauti būtent šiame renginyje? Įsigijęs bilietą dalyvis tuo pačiu patvirtina, kad jam yra aiškus renginio turinys, jis nori patekti ir dalyvauti jame.Dalyvis yra atsakingas už pateiktą tikslią informaciją apie save (viena dažniausių klaidų netikslus el. pašto adresas).

Iškart įsigijus Bilietą ar Bilietus dalyvis turi nedelsiant patikrinti visą informaciją – kainą, kitas užsakytas paslaugas renginio metu (pvz.:vertimui ). Negavus Bilietų į elektroninį paštą nedelsiant kreiptis į Bilietų platinimo sistemą arba Organizatorių.

Vėliau dalyvio pretenzijos neatitinkančios šios Bilietų įsigijimo tvarkos bus laikomos nepagrįstomis.

Bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami, todėl prieš perkant bilietus dar kartą apsvarstykite, ar galėsite atvykti į renginį, kiek ir kokių bilietų Jums reikia.

Už bilieto suklastojimą atsakomybė tenka pagal LR įstatymus.

Dalyvis turi teisę atgauti visus pinigus už bilietą (-us) jei dėl Organizatoriaus kaltės renginys yra perkeliamas į kitą dieną ir Dalyvis atsisako jame dalyvauti arba Renginys yra atšaukiams. Pinigai gražinami per 30 kalendorinių dienų.

Dalyvavimas

Organizatorius be atskiro įspėjimo vienašališkai gali panaikinti Bilietą, taip pat neįleisti ar pašalinti Dalyvį iš Renginio, jeigu kyla įtarimas, kad Dalyvis neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kai Dalyvis pažeidinėja Organizatoriaus nustatytas taisykles, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai. Tokiu atveju už Bilietą sumokėti pinigai negrąžinami.

Dalyvis įsipareigoja dalyvauti Renginyje tokiu būdu, kad nesukeltų grėsmės savo bei kitų Renginio dalyvių sveikatai ir turtui. Pažeidęs šią pareigą, Dalyvis įsipareigoja atlyginti visus dėl to atsiradusius neigiamus padarinius tiek Organizatoriui, tiek tretiesiems asmenims.

Organizatorius turi teisę tikrinti Dalyvio į Renginį bandomus įsinešti daiktus.

Organizatorius neatsako už vykdant Renginį ne dėl jo kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus.

Organizatorius neatsako už Dalyvio į Renginį atsineštų daiktų apsaugą.

Dalyvis supranta, kad norodytas pradžios ir pertarukų laikas gali šiek tiek vėluoti, keistis ir dėl to pretenzijų neturi.

Dalyvis sutinka, kad Renginio metu Organizatorius jį filmuotų, fotografuotų bei darytų garso įrašus, taip pat, kad Organizatorius be atskiro įspėjimo neatlygintinai naudotų Dalyvio nuotraukas bei vaizdo ir garso įrašus reklamos ar kitais komerciniais tikslais. Dalyviui žinoma, kad nuotraukos bei vaizdo ir garso įrašai bus Organizatoriaus nuosavybė ir kad už jų naudojimą Dalyviui nebus mokamas atlygis.

Dalyvis sutinka, kad jo Organizatoriui pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi bei naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat siekiant tinkamai įvykdyti tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą sandorį.

Organizatorius turi teisę keisti Bilietų kainas ir jų politiką tolimesniais rinkodaros  tikslais išskyrus Bilietus kurie jau buvo įsygyti. Jei kainos sumažėja Organizatorius nėra įpareigotas gražinti jau įsigyto Bilieto ir pamažėjusios kainos skirtumą Dalyviui.

Jei Dalyvis yra neįgalus ar turi specialius poreikius prašome kreiptis į Organizatorių prieš įsigyjant Bilietą.